Kamerbrief Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de nader uitgewerkte Bossenstrategie van Rijk en provincies, inclusief beleidsagenda.

Kamerbrief Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030 (PDF | 3 pagina's | 109 kB)