Beslisnota bij bij antwoorden vragen so Milieuraad 17 juni 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij bij antwoorden vragen so Milieuraad 17 juni 2024