Wijziging Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen

Wijziging van het Besluit dat vrijstellingen regelt van het stortverbod buiten inrichtingen. Het Besluit dient om de bodem en het grond- en oppervlaktewater beter te beschermen tegen restmaterialen na verbranding van afvalstoffen.