Voorkomen van problematisch alcoholgebruik

Alcoholgebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Regelmatig drinken kan tot een alcoholverslaving (alcoholisme) leiden. De overheid probeert problematisch alcoholgebruik te voorkomen door wetgeving en voorlichting over alcohol en alcoholgebruik.

Alcoholverslaving en alcoholmisbruik herkennen

U kunt lichamelijk en geestelijk verslaafd raken aan alcohol. Het lichaam kan gewend raken aan alcohol, waardoor steeds meer drank nodig is om hetzelfde gevoel te krijgen. Bij een verslaving wordt alcoholconsumptie dwangmatig. Alcoholisten hebben vaker last van hartklachten, leverziekten en hersenbeschadiging.

Het is belangrijk een (beginnende) alcoholverslaving in een vroeg stadium te herkennen. Veelvoorkomende kenmerken van alcoholisme zijn: vergeetachtigheid, slechte concentratie, stemmingswisselingen en slecht slapen. Als een huisarts vermoedt dat zijn patiënt te veel alcohol drinkt, moet hij op tijd doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.

Nationaal Preventieakkoord

Problematisch alcoholgebruik is één van de drie thema’s van het Nationaal Preventieakkoord. In het akkoord staan maatregelen om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. De maatregelen gaan onder andere over:

 • alcoholgebruik door zwangeren en minderjarigen;
 • overmatig of zwaar drinken;
 • bingedrinken (in korte tijd veel drinken);
 • alcoholverslaving en alcoholmisbruik tegengegaan.

Wetgeving tegen problematisch alcoholgebruik

In verschillende wetten staan regels over alcohol en alcoholgebruik. De belangrijkste is de Drank- en Horecawet. Deze wet regelt de verkoop van alcohol in Nederland. In deze wet staat bijvoorbeeld dat de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar strafbaar is.

De gemeenten houden toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. De Handreiking Drank- en Horecawet helpt gemeenten bij de uitvoering van hun taken.

Naast de Drank- en Horecawet staan er regels over alcoholgebruik in de volgende wet- en regelgeving:

 • Wetboek van Strafrecht
  Hierin staat dat openbaar dronkenschap en verstoring van de openbare orde strafbaar zijn, ook wanneer je dronken bent. En dat het verboden is alcohol te schenken aan iemand die zichtbaar dronken is.
 • De Wegenverkeerswet
  Deze wet bepaalt dat bestuurders niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed mogen hebben. Voor beginnende bestuurders ligt deze grens lager, op 0,2 promille.
 • Mediawet
  Tussen 6.00-21.00 uur mogen tv en radio geen reclame voor alcohol aanbieden.

Voorlichting over alcoholgebruik

De overheid wil zoveel mogelijk voorlichten over alcohol om problematisch alcoholgebruik te voorkomen. Hierdoor moeten minder mensen geestelijk of lichamelijk afhankelijk worden van alcohol. En worden de gevolgen van problematisch alcoholgebruik teruggedrongen (zoals overlast op straat, agressie thuis of verkeersongelukken).

De overheid besteedt extra aandacht aan de voorlichting van alcoholmisbruik en -verslaving  onder jongeren.

Voorbeelden van campagnes over alcohol:

 • NIX18
  Deze campagne promoot dat het normaal is om niet te drinken (en te roken) voor jongeren onder de 18. Omdat dit extra schadelijk is voor hen.
 • Bob-campagne
  Alcohol en verkeer gaan niet samen. Bob vraagt je hier bewust mee om te gaan. De persoon die geen alcohol drinkt als hij nog moet rijden is de Bob.

Ook maakt de overheid voorlichting op scholen voor jongeren mogelijk. Het Trimbos Instituut verzorgt dit.