Voorkomen van alcoholmisbruik en alcoholverslaving

Schadelijk alcoholgebruik is slecht voor de gezondheid en kan negatieve gevolgen hebben. Regelmatig drinken kan tot een alcoholverslaving leiden. De overheid probeert alcoholmisbruik en alcoholverslaving te voorkomen door wetgeving en voorlichting over alcohol en alcoholgebruik.

Wetgeving tegengaan alcoholmisbruik en alcoholverslaving

In verschillende wetten staan regels over alcohol en en alcoholgebruik. De belangrijkste is de Drank- en Horecawet. Deze wet regelt de verkoop van alcohol in Nederland. In deze wet staat bijvoorbeeld dat de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar strafbaar is.

De gemeenten houden toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. De Handreiking Drank- en Horecawet helpt gemeenten bij de uitvoering van hun taken.

Naast de Drank- en Horecawet staan er regels over alcoholgebruik in de volgende wet- en regelgeving:

 • Wetboek van Strafrecht
  Hierin staat dat openbare dronkenschap en de verstoring van de openbare orde in staat van dronkenschap strafbaar zijn. En dat het verboden is alcohol te schenken aan iemand die zichtbaar dronken is.
 • De Wegenverkeerswet
  Deze wet bepaalt dat bestuurders niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed mogen hebben. Voor beginnende bestuurders ligt deze grens lager, op 0,2 promille.
 • Mediawet
  Tussen 6.00-21.00 uur mogen tv en radio geen reclame voor alcohol aanbieden.

Voorlichting over alcoholgebruik

De overheid wil ook alcoholgebruik onder jongeren, alcoholmisbruik en -verslaving voorkomen door voorlichting en preventie. Bijvoorbeeld met de campagnes

 • NIX18
  Deze campagne promoot de sociale norm dat het normaal is als je voor je 18e niet drinkt (of rookt).
 • Bob-campagne
  Deze campagne is er op gericht dat alcohol en verkeer niet samengaan.

Ook maakt de overheid voorlichting op scholen voor jongeren mogelijk. Het Trimbos Instituut verzorgt dit.

Het doel van de voorlichting is dat:

 • jongeren niet voor hun 18e jaar beginnen met drinken;
 • schadelijk alcoholgebruik wordt voorkomen;
 • minder mensen geestelijk of lichamelijk afhankelijk worden van alcohol;
 • de gevolgen van alcoholmisbruik worden teruggedrongen (zoals overlast op straat, agressie thuis of verkeersongelukken).

Alcoholverslaving herkennen

Het lichaam en de geest kunnen aan alcohol verslaafd raken. Het lichaam kan gewend raken aan alcohol, waardoor steeds meer alcohol nodig is om hetzelfde gevoel te krijgen. Bij een verslaving wordt alcoholconsumptie dwangmatig.

Het is belangrijk een (dreigende) alcoholverslaving in een vroeg stadium te herkennen. Als een huisarts vermoedt dat zijn patiënt te veel alcohol drinkt, moet hij op tijd doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.