Beslisnota bij Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA