Kamerbrief Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gaat in op de conclusies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma Modernisering AA van de Social verzekeringsbank. Dit is de aanbiedingsbrief. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA