Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA

Conclusies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma Modernisering AA van de Social verzekeringsbank. Het AA-systeem ondersteunt de uitvoering van sociale verzekeringen, het programma Modernisering AA (mAA) gaat over onderhoudbaarheid en continuïteit van het AA-systeem voor de komende 10 jaar.

Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA