Wanneer heb ik recht op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering)?

Als uw partner overlijdt, heeft u recht op een nabestaandenuitkering. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Zo moet uw partner verzekerd zijn geweest voor de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Partner verzekerd voor Anw-uitkering

Als uw partner op de dag van overlijden in Nederland woonde of werkte, is hij of zij verzekerd voor een Anw-uitkering. U kunt ook in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) Anw-uitkering als uw partner verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in:

Overige voorwaarden voor Anw

Voor een Anw-uitkering geldt dat u nog geen recht mag hebben op AOW. Daarnaast voldoet u aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

  • U heeft een kind onder de 18 jaar.
  • U bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Gezamenlijk huishouden en Anw

Elke nabestaande die met een vaste partner een gezamenlijk huishouden voerde op het moment van het overlijden, kan recht hebben op een uitkering. Dus ook als u niet gehuwd samenwoont of samenwoont met een broer of zus.

Gescheiden en Anw

Ook als uw ex-partner overlijdt, kunt u recht hebben op een Anw-uitkering. Voorwaarde is wel dat u alimentatie kreeg. Daarnaast gelden voor u dezelfde voorwaarden als voor andere nabestaanden. De uitkering is nooit hoger dan het bedrag dat u aan alimentatie kreeg.

Anw aanvragen

Was u getrouwd of geregistreerd partner? De gemeente geeft het overlijden van uw partner door aan de SVB. Binnen 2 weken krijgt u een brief van de SVB over de nabestaandenuitkering (Anw-uitkering). Bij deze brief zit een formulier waarmee u de nabestaandenuitkering kunt aanvragen.

Woonde u samen met uw partner, maar was u niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan moet u zelf de Anw-uitkering aanvragen.

Op de website van de SVB is het mogelijk online een nabestaandenuitkering aan te vragen. U kunt het aanvraagformulier ook krijgen bij de gemeente of bij de uitvaartondernemer.