Wanneer heb ik recht op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering)?

Als weduwe of weduwnaar met kinderen tot 18 jaar komt u in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. Of als u arbeidsongeschikt bent en u bent uw partner verloren.  Hiervoor gelden wel verdere voorwaarden.

De overheid zorgt met de nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) dat nabestaanden een basisinkomen hebben. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze uitkering uit.

Voorwaarden voor Anw-uitkering

De voorwaarden voor een Anw-uitkering staan op de website van de SVB.

Geen recht op Anw

Het kan gebeuren dat u aan de voorwaarden voldoet, maar toch geen Anw-uitkering krijgt. Op de website van de SVB staat wanneer u geen recht heeft op een nabestaandenuitkering. Bijvoorbeeld als uw partner binnen 1 jaar overlijdt aan een ziekte die uw partner al had op moment van trouwen of samenwonen.

Aanvragen nabestaandenuitkering Anw

U kunt een nabestaandenuitkering online aanvragen op de website van de SVB.

Als uw echtgenoot of geregisteerd partner is overleden, dan krijgt u binnen 2 weken een brief van de SVB over de uitkering. Bij deze brief zit een formulier waarmee u de Anw-uitkering kunt aanvragen

Aanvullend nabestaandenpensioen

Is uw partner overleden en werkte uw partner in loondienst?  Dan heeft u mogelijk recht op een aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar.