Wanneer stopt mijn nabestaandenuitkering?

Uw nabestaandenuitkering (Anw-uitkering) stopt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als u de AOW-leeftijd bereikt. Of als uw woonsituatie verandert.

Nabestaandenuitkering stopt

In de volgende gevallen stopt uw nabestaandenuitkering:

 • U bereikt de leeftijd waarop u een AOW-uitkering ontvangt.
 • U hertrouwt, gaat een geregistreerd partnerschap aan of gaat samenwonen. Bij samenwonen is de beëindiging niet meteen definitief. Als u besluit om binnen 6 maanden weer alleen te gaan wonen, krijgt u opnieuw een nabestaandenuitkering.
 • U bent niet langer minstens voor 45% arbeidsongeschikt.
 • U verblijft  langer dan 1 maand in de gevangenis of in een huis van bewaring. Na uw vrijlating kunt u opnieuw nabestaandenuitkering krijgen.
 • Uw  jongste kind wordt 18 jaar. Of gaat het huis uit of gaat tot het huishouden van een ander behoren. 
 • Als u in het buitenland gaat wonen. Of uw nabestaandenuitkering eindigt, is afhankelijk van het land waar u gaat wonen.
 • Wanneer u komt te overlijden, stopt uw Anw-uitkering. Uw thuiswonende kinderen of hun verzorger ontvangen dan een overlijdensuitkering.

Nabestaandenuitkering houden bij samenwonen

In sommige situaties kunt u met iemand anders in huis wonen en toch (voor een deel) uw Anw-uitkering houden. Dit is het geval als: 

 • u een ruimte huurt van of verhuurt aan die persoon.
 • u woont met uw kind.
 • u woont met een kleinkind dat jonger is dan 18 jaar.
 • u gaat samenwonen om iemand te verzorgen of omdat u zelf zorg nodig heeft.

Uw kind kan kostendeler zijn. Dan wordt uw nabestaandenuitkering 50% van het minimumloon.