Arbeidsomstandigheden: thuiswerken

Het thuiswerkadvies in verband met de coronapandemie is vervallen. Het kabinet roept werkgevers op om met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te stimuleren. Het kabinet vraagt extra aandacht voor werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid. Ook zij moeten veilig kunnen werken. 

Thuiswerkplek en zorgplicht werkgever

Een werkgever moet voor thuiswerkers zorgen voor een goede en veilige werkplek. Dat is de zorgplicht van de werkgever.  De werkgever bekijkt per werknemer welke gebruikersvoorwerpen, technische systemen en taken nodig zijn om goed en veilig thuis te werken. Deze moeten bijdragen aan:

  • de veiligheid;
  • de gezondheid;
  • het comfort;
  • het functioneren van de werknemer.

Daarnaast moeten werkgevers werknemers verplicht voorlichten over hoe ze de middelen goed en verwantwoord gebruiken. 

Wettelijke eisen thuiswerkplek

Uw werkplek thuis moet ergonomisch verantwoord zijn. Dit staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Voorbeeld van een goede en veilige werkplek 

Een werkgever kan bijvoorbeeld zoveel mogelijk ergonomisch verantwoorde arbeidsmiddelen aanbieden voor een ergonomische thuiswerkplek. Denk aan een ergonomisch toetsenbord of een bureaustoel.

Werknemer ook verantwoordelijk  voor thuiswerkplek

De werknemer is zelf ook verantwoordelijk voor een gezonde en veilige thuiswerkomgeving. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de middelen die de werkgever aanbiedt.

Informatie thuiswerken voor werkgevers

Risico-inventarisatie en evaluatie

Neem de risico’s van thuiswerken op in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie. Hierin neemt u ook een plan van aanpak mee. Zo zorgt u er bijvoorbeeld voor dat er aandacht blijft voor de (mentale) gezondheid van uw medewerkers. Dit is belangrijk voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar zorgt ook voor meer werkplezier en productiviteit.

Aanvullende informatie over thuiswerken