Beslisnota bij Kamerbrief over 3e tussenrapportage handhaving Schiphol

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 3e tussenrapportage handhaving Schiphol