Kamerbrief over 3e tussenrapportage handhaving Schiphol

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de 3e tussenrapportage over de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op Schiphol. In dit rapport wordt de actuele stand van zaken beschreven van de handhavingstrajecten bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.

Kamerbrief over 3e tussenrapportage handhaving Schiphol