3e tussenrapportage handhavingstrajecten op Schiphol

3e tussenrapportage over de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op Schiphol. In dit rapport wordt de actuele stand van zaken beschreven van de handhavingstrajecten bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.

3e tussenrapportage handhavingstrajecten op Schiphol