Wet werk en zekerheid: Ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract (factsheet voor werknemers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer bent met een tijdelijk contract en uw werkgever wil u ontslaan.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werknemers over het nieuwe ontslagrecht.