Taalakkoord: taalvaardigheid werknemers verbeteren

De overheid wil de taalvaardigheid van werknemers met een taalachterstand verbeteren. En werkgevers stimuleren om hun medewerkers te helpen bij hun taalontwikkeling.

Onvoldoende taalbeheersing op de werkvloer

Ongeveer 750.000 werknemers  spreken of schrijven gebrekkig Nederlands. Hun taalbeheersing is onvoldoende. Dan kan dat bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de veiligheid en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. En voor doorgroeimogelijkheden. 

Taalakkoord: verbeteren taalvaardigheid werknemers

De overheid maakt met werkgevers afspraken over wat zij gaan doen om werknemers met een taalachterstand te helpen. Bijvoorbeeld via e-learning, taalcoaching of individuele en groepslessen. En hoe zij andere bedrijven stimuleren dit ook te gaan doen. Werkgevers ondertekenen hiervoor het Taalakkoord. 

In het Ambitiedocument 'Wij zetten in op taal' staan de maatregelen van de bedrijven die het akkoord hebben ondertekend. 

Partnerschap Taalakkoord

Taalaanbieders kunnen partner worden in het Taalakkoord en bijdragen aan het verbeteren van de taalvaardigheid van werknemers. Het gaat om bedrijven die taaltraining, studie-, oefen- of cursusmateriaal aanbieden. Bent u een taalaanbieder en heeft u interesse om partner te worden? Stuur dan een mail naar: PostbusTaalakkoord@minszw.nl