Heb ik recht op een andere functie voordat ik word ontslagen?

U kunt alleen worden ontslagen als uw werkgever u niet kan herplaatsen. Uw werkgever moet kijken of er binnen een redelijke termijn een andere passende functie voor u is. Het kan zijn dat u door scholing in een andere functie kunt gaan werken. Herplaatsing is niet verplicht als u ontslag krijgt omdat u verwijtbaar hebt gehandeld.

Termijn herplaatsing

Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor uw werkgever. Uw werkgever bekijkt of er binnen deze termijn een vacature voor u beschikbaar komt. De termijn is 1 tot 4 maanden, afhankelijk van hoe lang uw arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Voor een werknemer met een handicap is de redelijke opzegtermijn 26 weken.

Hoofdregel redelijke termijn

De redelijke termijn begint op de dag waarop wordt beslist op het verzoek om toestemming voor opzegging. Of het moment van ontbinding van het arbeidscontract.

Herplaatsing door scholing

Uw werkgever moet zich inspannen om u te kunnen herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf. Dit kan betekenen dat uw werkgever u laat omscholen of bijscholen.

Herplaatsing: passende functie

Een functie is passend als deze aansluit bij uw opleiding, ervaring en bekwaamheid.
Of er een passende functie is, hangt af van:

  • een beschikbare vacature binnen een redelijke termijn;
  • andere werknemers binnen het bedrijf. Heeft uw werkgever uitzendkrachten aan het werk? Of werknemers met een tijdelijk contract? Of personeel dat is ingeleend via een derde (payrollwerknemers uitgezonderd)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een andere functie. Zulke werkkrachten (behalve payrollwerknemers) moeten namelijk plaatsmaken voor de werknemer met het vaste contract. Dit geldt weer niet als die krachten werk van tijdelijke aard verrichten (maximaal 26 weken).

Geen herplaatsing

Herplaatsing geldt niet:

  • als u ontslag kreeg wegens onbehoorlijk gedrag (verwijtbaar handelen of nalaten);
  • bij een ontslag tijdens uw proeftijd;
  • bij ontslag omdat u uw pensioengerechtigde leeftijd bereikt of heeft bereikt;
  • als u een geestelijk ambt bekleedt.