Ik heb een nulurencontract. Heb ik recht op vakantiedagen en vakantiegeld?

Met een nulurencontract heeft u recht op vakantie en vakantiegeld. U bouwt vakantie-uren op over de uren die u heeft gewerkt. Uw vakantiegeld is minstens 8% van het loon dat u het afgelopen jaar heeft verdiend.

Opbouw van uw vakantie-uren bij nulurencontract

Als u een nulurencontract heeft, heeft u recht op doorbetaalde vakantie-uren. U heeft per jaar recht op 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dit recht geldt voor alle werknemers.

Met een nulurencontract heeft u geen vast aantal werkuren per week. In de praktijk wordt daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opgebouwd. Hoe uw werkgever uw vakantie-uren berekent, staat in uw cao of arbeidscontract. U kunt uw werkgever ook vragen hoe hij uw vakantie-uren berekent.

Uw vakantiegeld bij nulurencontract

Met een nulurencontract heeft u ook recht op vakantiegeld. Namelijk op minimaal 8% van uw brutoloon over het afgelopen jaar. Ook dit recht geldt voor alle werknemers.

Heeft u op het moment van uitbetaling minder dan een jaar gewerkt? Dan gaat uw werkgever uit van uw salaris tot aan het moment waarop hij uw vakantiegeld berekent.

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken:

  • U gaat aan het werk als uw werkgever u oproept.
  • U heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar u heeft geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt.
  • De werkgever betaalt u alleen loon over de uren die u werkt. Deze afspraak moet op papier staan. De afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden van uw contract. Lees meer over contracten voor oproepkrachten.