Wanneer mag ik op andere tijden werken?

U mag in overleg met uw werkgever op andere tijden gaan werken. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek doen. Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw verzoek te weigeren. Om zo’n verzoek te kunnen doen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden wijziging werktijden

Voorwaarden om uw werktijden te kunnen wijzigen zijn:

  • U moet werken bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers.
  • U moet minimaal een halfjaar in dienst zijn.
  • U moet uw verzoek schriftelijk doen en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. In uw verzoek moet staan: de gewenste ingangsdatum en de gewenste verdeling van uw werkuren.

Reactietermijn op uw verzoek

Uw werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Doet hij dit niet? Dan mag u gaan werken zoals in uw verzoek staat.

Redenen om verzoek te weigeren

Uw werkgever kan uw verzoek weigeren (dit moet hij schriftelijk doen). Hij moet dan wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld:

  • De werksituatie is niet veilig;
  • Het geeft problemen met het werkrooster;
  • Er is niet voldoende werk op de tijden dat u wilt werken;
  • Er is niet voldoende geld (het kost bijvoorbeeld te veel als het bedrijf alleen voor u moet openblijven).

Let op: als uw werkgever uw verzoek weigert, moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag doen.