Wanneer mag ik op andere tijden werken?

U mag in overleg met uw werkgever (tijdelijk) op andere tijden gaan werken. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek doen bij uw werkgever. Ook gelden voor u een aantal voorwaarden. Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw verzoek te weigeren.

Verzoek tot wijziging werktijden

Voorwaarden om uw werktijden te kunnen wijzigen zijn:

  • U werkt bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers.
  • U bent minimaal een halfjaar (26 weken) in dienst. 
  • U doet uw verzoek schriftelijk en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. U noemt de gewenste ingangsdatum in uw verzoek.
  • U noemt de gewenste werktijden in uw verzoek. 

Let op: doet u een verzoek om uw werktijden te wijzigen om te kunnen zorgen voor uw kinderen jonger dan 8 jaar? Of om te kunnen mantelzorgen? Dan geldt de voorwaarde van minimaal 10 medewerkers niet.
Daarnaast kunt u in uw verzoek:

  • Ook de gewenste arbeidsplaats en arbeidsduur noemen. Als u dit wilt wijzigen kunt u hier ook aparte verzoeken voor indienen.
  • Verwijzen naar de Wet flexibel werken. Dit is de wet die u het recht geeft om uw werktijden aan te passen.

Past u uw werktijden tijdelijk aan? Dan mag u aan het eind van de afgesproken periode weer volgens uw oorspronkelijke werktijden werken.

Reactie werkgever op uw verzoek

Uw werkgever moet met u overleggen over uw verzoek. Uiterlijk 1 maand voor de gewenste ingangsdatum moet uw werkgever schriftelijk reageren op uw verzoek. Gebeurt dit niet? Dan mag u gaan werken zoals in uw verzoek staat.

Let op: heeft uw werkgever uw verzoek goedgekeurd of geweigerd? Dan moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag doen. Dit geldt niet als u een verzoek doet om uw werktijden te wijzigen om te kunnen zorgen voor uw kinderen jonger dan 8 jaar. Of om te kunnen mantelzorgen.

Redenen om verzoek (gedeeltelijk) te weigeren

Uw werkgever kan uw verzoek weigeren. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dit heet zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Bijvoorbeeld als:

  • de werksituatie niet veilig is;
  • het problemen met het werkrooster geeft;
  • er niet voldoende geld is. 

Uw werkgever kan van uw wens afwijken en een andere spreiding van uren vaststellen. De redenen hiervoor moet uw werkgever schriftelijk met u delen.
Uw werkgever kan dit doen als de belangen voor het bedrijf redelijkerwijs groter zijn dan uw wens om op andere tijden te werken. Bijvoorbeeld als het bedrijf alleen voor u open zou moeten.