Wanneer mag ik werken vanuit huis?

Werk tijdens de coronaperiode zoveel mogelijk thuis. Na de crisis mag u alleen in overleg met uw werkgever thuiswerken. U moet dan wel voldoen aan voorwaarden.

Thuiswerken tijdens coronacrisis

Werk tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar uw werk als dat niet anders kan. Lees de tips voor uw gezondheid als u thuiswerkt tijdens de coronaperiode.

Thuiswerken na de coronacrisis

Na de coronatijd mag u in overleg met uw werkgever geheel of gedeeltelijk werken vanuit huis. Of vanaf een andere werkplek. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek doen. Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw verzoek te weigeren. Om zo’n verzoek te kunnen doen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.  

Voorwaarden voor thuiswerken

Voorwaarden voor thuiswerken of om vanaf een andere werkplek te werken zijn:

  • U moet werken bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers.
  • U moet minimaal een halfjaar in dienst zijn.
  • U moet uw verzoek schriftelijk doen en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. In uw verzoek moet staan: de gewenste ingangsdatum en gewenste werkplek.

Reactietermijn op uw verzoek

Uw werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Doet hij dit niet? Dan mag u gaan werken zoals in uw verzoek staat.

Redenen om verzoek te weigeren

Uw werkgever kan uw verzoek weigeren (dit moet hij schriftelijk doen). Hij moet dan wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld:

  • Het is niet veilig of de plek waar u wilt werken is niet geschikt voor uw werk;
  • Het geeft problemen met het werkrooster;
  • Het werk kan niet ergens anders worden gedaan.

Let op: als uw werkgever uw verzoek weigert, moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag doen.