Wanneer krijg ik minimumloon?

U krijgt minimaal het minimumuurloon als u werkt en 21 jaar of ouder bent. U heeft hier ook recht op als u doorwerkt na uw AOW-leeftijd. Voor jonge werknemers tussen 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugduurloon.

Minimumjeugdloon

Als u jonger bent dan 21 jaar heeft u recht op het wettelijk minimumjeugdloon. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe hoger het minimumloon. De werkgever is verplicht u het hogere minimumloon te betalen vanaf de dag van uw verjaardag.

Minimumloon: voor wie?

Bent u 21 jaar of ouder? Dan heeft u recht op het minimumloon. Het wettelijk minimumloon geldt voor:

 • vast en tijdelijk personeel;
 • oproepkrachten;
 • payrollmedewerkers (dit zijn medewerkers die formeel in dienst zijn bij een bedrijf dat aan payrolling doet. Maar die werken bij een andere werkgever, de opdrachtgever);
 • uitzendkrachten;
 • werknemers met tewerkstellingsvergunning;
 • personeel van aannemers of onderaannemers.

Minimumloon ook bij overeenkomst van opdracht

Werkt u op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo)? Of een andere overeenkomst tegen beloning? Dan geldt sinds 2018 het wettelijk minimumloon ook voor u. Dit geldt niet als u als zelfstandig ondernemer werkt en de Belastingdienst u ook als ondernemer ziet.

Voorbeelden van mensen die werken met een ovo zijn:

 • postbezorgers of pakketbezorgers;
 • advocaten;
 • notarissen;
 • deurwaarders;
 • accountants;
 • incassomedewerkers;
 • architecten;
 • makelaars;
 • dierenartsen;
 • veilinghouders.

Mensen die werken met een ovo of een andere overeenkomst tegen beloning hebben geen arbeidsovereenkomst.

Werkt u als zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? En voldoet u aan de voorwaarden hiervoor van de Belastingdienst? Dan geldt bovenstaande niet voor u. Zzp’ers hebben een andere positie op de arbeidsmarkt. Als zelfstandig ondernemer kunt u zelf invloed uitoefenen op de hoogte van uw tarieven.

Lager minimumloon bij Wajong

Heeft u naast uw baan een Wajonguitkering? Dan kunt u in sommige gevallen een lager loon krijgen dan het minimumloon. Uw werkgever moet hiervoor toestemming hebben van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Referentiemaandloon voor werknemer met tewerkstellingsvergunning

Neemt een werkgever iemand aan van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland? Dan moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor de werknemer. 1 van de voorwaarden voor deze vergunning is dat de werkgever een maandloon betaalt van ten minste € 2.069,40 bruto (dit is het referentiemaandloon). Ook als de werknemer jonger dan 21 jaar is of als de werknemer maar een deel van de week werkt (deeltijd). 

Minimumloon berekenen

Wilt u weten wat u hoort te verdienen? Bekijk het minimumloon per uur in 2024