Arbeidsovereenkomst en cao

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract?

Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in 2 gevallen: als u meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als u al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever heeft gehad. Deze laatste regel geldt sinds 1 juli 2015. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Vast contract na 2 jaar tijdelijke contracten

Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling voor tijdelijke contracten veranderd. Dit betekent dat uw tijdelijke arbeidscontract automatisch vast wordt als meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever een periode van 2 jaar overschrijden. Tijdelijke contracten die elkaar opvolgen worden een keten genoemd. Tot 1 juli 2015 was de maximale periode van de keten waarbinnen met tijdelijke contracten kon worden gewerkt 3 jaar.

U berekent uw periode van tijdelijke contracten als volgt: u telt op hoe lang u op basis van tijdelijke contracten heeft gewerkt bij dezelfde werkgever. Als de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren, telt u deze mee.

Vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten

Uw tijdelijke contract wordt automatisch vast na meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten. Deze ketenbepaling gold ook al voor 1 juli 2015. Een reeks van opvolgende tijdelijke contracten wordt een keten genoemd.

Tijdelijke contracten zijn opvolgend als er 6 maanden of minder tussen zit.

6 maanden tussen tijdelijke contracten

Heeft u al 3 opvolgende tijdelijke contracten gekregen? Of heeft u al 2 jaar lang tijdelijke contracten bij uw werkgever achter de rug? Dan kunt u bij dezelfde werkgever pas weer een tijdelijk contract krijgen nadat u minstens 6 maanden uit dienst bent geweest. Voor 1 juli 2015 was die periode 3 maanden. Die periode van 6 maanden (eerst dus 3) heet een tussenpoos.

Bent u na een keten van contracten korter dan deze wettelijke tussenpoos uit dienst en krijgt u na 2 jaar of 3 contracten een tijdelijk contract? Dan wordt dit automatisch een vast contract.

Tot 1 juli 2015 kon een tussenpoos van 3 maanden die voor die datum is voltooid een keten doorbreken. Als de tussenpoos op 1 juli 2015 nog niet was voltooid, geldt de nieuwe tussenpoos van 6 maanden. De tussenpoos begint te lopen op de dag nadat uw vorige contract afliep.

Contract beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Contracten die zijn aangegaan voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tellen niet mee voor de ketenbepaling. Het maakt hierbij niet uit wanneer het contract is aangegaan of geëindigd.

Afwijkende regels tijdelijke contracten in cao

Uw cao kan afwijken van de nieuwe regels die sinds 1 juli 2015 gelden voor tijdelijke contracten. In uw cao kan staan dat u maximaal 6 opvolgende tijdelijke contracten mag krijgen. En dat tijdelijke contracten mogelijk zijn over een periode van maximaal 4 jaar.

Is uw cao van voor 1 juli 2015 en wijkt deze af van de nieuwe regels voor tijdelijke contracten? Dan gelden de nieuwe regels pas wanneer de cao is afgelopen. Of anders uiterlijk op 1 juli 2016.

Voorbeeld 1: keten van 3 tijdelijke contracten

Stel: op 31 mei 2015 eindigde uw 3e tijdelijke contract bij uw werkgever. Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

Tijdelijk contract wordt vast

Op 15 juni 2015 kreeg u een nieuw contract bij deze werkgever. Dit werd een vast contract.

Uitleg: voor u geldt een tussenpoos van 3 maanden want u valt onder de regeling van voor
1 juli 2015. De datum van uw nieuwe contract, 15 juni, viel binnen die 3 maanden. Uw  nieuwe contract werd automatisch een vast contract.

Tijdelijk contract blijft tijdelijk  

Op 1 december 2015 krijgt u opnieuw een contract. Dit contract kan weer een tijdelijk contract zijn.

Uitleg: 1 juni 2015 was de dag nadat uw laatste contract afliep. Dan ging de tussenpoos van 3 maanden lopen. Deze tussenpoos liep nog op 1 juli 2015. Maar vanaf die datum geldt een tussenpoos van 6 maanden, deze begon te lopen op 1 juni 2015. U kan dus pas 6 maanden later weer een nieuw tijdelijk contract bij dezelfde werkgever krijgen. Dit is vanaf 1 december 2015.

Voorbeeld 2: keten van 2 jaar tijdelijke contracten

Stel: op 31 mei 2015 liep uw tijdelijke contract af. U had dan 2 jaar tijdelijke contracten bij uw werkgever achter de rug. Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

Tijdelijk contract wordt vast

U krijgt per 1 september 2015 een nieuw contract aangeboden. Dit wordt een vast contract.

Uitleg: tot 1 juli 2015 kreeg u na 3 jaar tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever een vast contract. Sinds 1 juli 2015 gebeurt dit al na 2 jaar van tijdelijke contracten. Ook gaat dan de tussenpoos van 3 naar 6 maanden. De tussenpoos tussen 1 juni 2015 en 1 september 2015 is korter dan 6 maanden. Dit betekent dat uw volgende tijdelijke contract automatisch vast wordt.

Tijdelijk contract blijft tijdelijk

U krijgt per 1 december 2015 een nieuw tijdelijk contract.

Uitleg: 1 juni 2015 was de dag nadat uw laatste contract afliep. Op dat moment ging de tussenpoos van 3 maanden lopen. Deze tussenpoos liep nog op 1 juli 2015. Maar vanaf die datum geldt een tussenpoos van 6 maanden, deze begon te lopen op 1 juni 2015. U kan dus pas 6 maanden later een nieuw tijdelijk contract  bij dezelfde werkgever krijgen. In dit geval dus vanaf 1 december 2015.

Overgangsregeling: contract getekend voor 1 juli 2015

Sloot u voor 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst die pas op of na 1 juli 2015 ingaat? Dan geldt voor dit contract nog de regels voor tijdelijke contracten van voor 1 juli 2015.

De Rijksoverheid. Voor Nederland