Arbeidsovereenkomst en cao

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract?

Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in 2 gevallen: als u meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als u al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever heeft gehad. Deze laatste regel geldt sinds 1 juli 2015. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Contractencheck: tijdelijk of vast contract

Wilt u weten wat voor contract u kunt krijgen? Vul dan de contractencheck voor werknemers in. De Contractencheck laat zien of u een nieuw tijdelijk contract of alleen een vast contract kunt afsluiten.

Vast contract na 2 jaar tijdelijke contracten

Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling voor tijdelijke contracten veranderd. Dit betekent dat uw tijdelijke arbeidscontract automatisch vast wordt als meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever een periode van 2 jaar overschrijden. Tijdelijke contracten die elkaar opvolgen worden een keten genoemd. Tot 1 juli 2015 was de maximale periode van de keten waarbinnen met tijdelijke contracten kon worden gewerkt 3 jaar.

U berekent uw periode van tijdelijke contracten als volgt: u telt op hoe lang u op basis van tijdelijke contracten heeft gewerkt bij dezelfde werkgever. Als de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren, telt u deze mee.

Vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten

Uw tijdelijke contract wordt automatisch vast na meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten. Deze ketenbepaling gold ook al voor 1 juli 2015. Een reeks van opvolgende tijdelijke contracten wordt een keten genoemd.

Tijdelijke contracten zijn opvolgend als er 6 maanden of minder tussen zit.

6 maanden tussen tijdelijke contracten

Heeft u al 3 opvolgende tijdelijke contracten gekregen? Of heeft u al 2 jaar lang tijdelijke contracten bij uw werkgever achter de rug? Dan kunt u bij dezelfde werkgever pas weer een tijdelijk contract krijgen nadat u minstens 6 maanden uit dienst bent geweest. Voor 1 juli 2015 was die periode 3 maanden. Die periode van 6 maanden (eerst dus 3) heet een tussenpoos.

Bent u na een keten van contracten korter dan deze wettelijke tussenpoos uit dienst en krijgt u na 2 jaar of 3 contracten een tijdelijk contract? Dan wordt dit automatisch een vast contract.

Tot 1 juli 2015 kon een tussenpoos van 3 maanden die voor die datum is voltooid een keten doorbreken. Als de tussenpoos op 1 juli 2015 nog niet was voltooid, geldt de nieuwe tussenpoos van 6 maanden. De tussenpoos begint te lopen op de dag nadat uw vorige contract afliep.

Afwijkende regels tijdelijke contracten in cao

Uw cao kan afwijken van de nieuwe regels die sinds 1 juli 2015 gelden voor tijdelijke contracten. In uw cao kan staan dat u maximaal 6 opvolgende tijdelijke contracten mag krijgen. En dat tijdelijke contracten mogelijk zijn over een periode van maximaal 4 jaar.

Is uw cao van voor 1 juli 2015 en wijkt deze af van de nieuwe regels voor tijdelijke contracten? Dan gelden de nieuwe regels pas wanneer de cao is afgelopen. Of anders uiterlijk op 1 juli 2016.

Voorbeeld 1: keten van 3 tijdelijke contracten

Stel: op 31 mei 2015 eindigde uw 3e tijdelijke contract bij uw werkgever. Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

Tijdelijk contract wordt vast

Op 15 juni 2015 kreeg u een nieuw contract bij deze werkgever. Dit werd een vast contract.

Uitleg: voor u geldt een tussenpoos van 3 maanden want u valt onder de regeling van voor
1 juli 2015. De datum van uw nieuwe contract, 15 juni, viel binnen die 3 maanden. Uw  nieuwe contract werd automatisch een vast contract.

Tijdelijk contract blijft tijdelijk  

Op 1 december 2015 krijgt u opnieuw een contract. Dit contract kan weer een tijdelijk contract zijn.

Uitleg: 1 juni 2015 was de dag nadat uw laatste contract afliep. Dan ging de tussenpoos van 3 maanden lopen. Deze tussenpoos liep nog op 1 juli 2015. Maar vanaf die datum geldt een tussenpoos van 6 maanden, deze begon te lopen op 1 juni 2015. U kan dus pas 6 maanden later weer een nieuw tijdelijk contract bij dezelfde werkgever krijgen. Dit is vanaf 1 december 2015.

Voorbeeld 2: keten van 2 jaar tijdelijke contracten

Stel: op 31 mei 2015 liep uw tijdelijke contract af. U had dan 2 jaar tijdelijke contracten bij uw werkgever achter de rug. Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

Tijdelijk contract wordt vast

U krijgt per 1 september 2015 een nieuw contract aangeboden. Dit wordt een vast contract.

Uitleg: tot 1 juli 2015 kreeg u na 3 jaar tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever een vast contract. Sinds 1 juli 2015 gebeurt dit al na 2 jaar van tijdelijke contracten. Ook gaat dan de tussenpoos van 3 naar 6 maanden. De tussenpoos tussen 1 juni 2015 en 1 september 2015 is korter dan 6 maanden. Dit betekent dat uw volgende tijdelijke contract automatisch vast wordt.

Tijdelijk contract blijft tijdelijk

U krijgt per 1 december 2015 een nieuw tijdelijk contract.

Uitleg: 1 juni 2015 was de dag nadat uw laatste contract afliep. Op dat moment ging de tussenpoos van 3 maanden lopen. Deze tussenpoos liep nog op 1 juli 2015. Maar vanaf die datum geldt een tussenpoos van 6 maanden, deze begon te lopen op 1 juni 2015. U kan dus pas 6 maanden later een nieuw tijdelijk contract  bij dezelfde werkgever krijgen. In dit geval dus vanaf 1 december 2015.

Overgangsregeling: contract getekend voor 1 juli 2015

Sloot u voor 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst die pas op of na 1 juli 2015 ingaat? Dan geldt voor dit contract nog de regels voor tijdelijke contracten van voor 1 juli 2015.

De Rijksoverheid. Voor Nederland