Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract?

Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in 2 gevallen: als u meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als u al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever heeft gehad. Deze laatste regel geldt sinds 1 juli 2015. Raadpleeg altijd uw cao. Daarin kunnen afwijkende regels staan.

Vast contract na 2 jaar tijdelijke contracten

Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling voor tijdelijke contracten veranderd. Dit betekent dat uw tijdelijke arbeidscontract automatisch vast wordt als meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever een periode van 2 jaar overschrijden. Tijdelijke contracten die elkaar opvolgen worden een keten genoemd. Dat is het geval als er 6 maanden of minder tussen de tijdelijke contracten zit.
Tot 1 juli 2015 was de maximale periode van de keten waarbinnen met tijdelijke contracten kon worden gewerkt 3 jaar.

U berekent uw periode van tijdelijke contracten als volgt: u telt op hoe lang u op basis van tijdelijke contracten heeft gewerkt bij dezelfde werkgever. Als de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren, telt u deze mee.

Vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten

Uw tijdelijke contract wordt automatisch vast na meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten. Tijdelijke contracten zijn opvolgend als er 6 maanden of minder tussen zit. 

Deze ketenbepaling gold ook al voor 1 juli 2015. Een reeks van opvolgende tijdelijke contracten wordt een keten genoemd.

6 maanden tussen tijdelijke contracten

Heeft u al 3 opvolgende tijdelijke contracten gekregen? Of heeft u al 2 jaar lang tijdelijke contracten bij uw werkgever achter de rug? Als u dan binnen 6 maanden een nieuw contract krijgt, is dat automatisch een vast contract.
Een nieuw tijdelijk contract kan pas volgen nadat u minstens 6 maanden uit dienst bent geweest. Voor 1 juli 2015 was die periode 3 maanden. Die periode van 6 maanden (eerst dus 3) heet een tussenpoos. De tussenpoos begint te lopen op de dag nadat uw vorige contract afliep.

Kabinet Rutte III: verschillen arbeidsovereenkomsten kleiner

Het kabinet wil de verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd kleiner maken. Zo wil het kabinet bijvoorbeeld dat opeenvolgende tijdelijke contracten na 3 jaar automatisch overgaan in een vast contract. En de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Ketenbepaling: opvolgend werkgeverschap

Is er sprake is van opvolgend werkgeverschap? Dan zet de keten van arbeidsovereenkomsten zich voort.
Opvolgend werkgeverschap houdt in dat u bij een andere werkgever dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden verricht. Of als uw werkgever u rechtstreeks in dienst neemt. Bijvoorbeeld als u eerst op basis van een uitzendovereenkomst bij een bedrijf werkt. En de werkgever u daarna zelf een contract geeft voor dezelfde werkzaamheden.

De vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Bij het Juridisch Loket kunt u meer informatie over uw situatie inwinnen.

Contract beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Contracten die zijn aangegaan voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tellen niet mee voor de ketenbepaling. Het maakt hierbij niet uit wanneer het contract is aangegaan of geëindigd.

Werknemer jonger dan 18 jaar

De ketenbepaling is niet van toepassing op contracten met werknemers die jonger dan 18 zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

Afwijkende regels tijdelijke contracten in cao

Uw cao kan afwijken van de nieuwe regels die sinds 1 juli 2015 gelden voor tijdelijke contracten. In uw cao kan staan dat u maximaal 6 opvolgende tijdelijke contracten mag krijgen. En dat tijdelijke contracten mogelijk zijn over een periode van maximaal 4 jaar.