Wat is het verschil tussen een tijdelijk contract en een vast contract?

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Werknemers of werkgevers kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussentijds opzeggen. Een vast contract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt. Een vast contract wordt ook wel contract voor onbepaalde tijd genoemd.

Einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een tijdelijk arbeidscontract eindigt automatisch. Dit heet 'van rechtswege'. Soms is de precieze einddatum niet bekend maar stopt het contract na afloop van een project. In het tijdelijk contract staat dan dat u bent aangenomen voor de duur van de werkzaamheden. Dit contract eindigt automatisch als de werkzaamheden zijn afgelopen.

Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever op tijd moet laten weten of  de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Hij moet dit schriftelijk doen.

Werkgevers of werknemers kunnen een tijdelijk contract (na afloop van de proeftijd) in principe niet voortijdig opzeggen. Behalve als zij hier vooraf afspraken over hebben gemaakt. Beide partijen moeten zich houden aan de opzegtermijn die in het contract staat of geldt op grond van de wet.

Einde van een vaste arbeidsovereenkomst

Een vast contract loopt af wanneer de werknemer ontslag neemt, of wanneer de werkgever het contract beëindigt. Een werkgever moet zich hierbij aan de regels rond ontslag houden.

Raadpleeg de cao

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, kunnen hier afwijkende afspraken in staan. Deze afspraken mogen nooit nadeliger voor de werknemer zijn dan wat de wet voorschrijft. Behalve als de wet deze mogelijkheid zelf biedt.

Wilt u weten of een cao van toepassing is? Of heeft u vragen over de inhoud van bepalingen? Dan kunt u terecht bij de cao-partijen. Wie partij is geweest bij een cao kunt u vinden in de cao zelf. 

Gelijke arbeidsvoorwaarden tijdelijke en vaste medewerkers

Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Werkgevers moeten werknemers met een tijdelijk contract op de hoogte houden van vacatures voor een vaste aanstelling. Voor werkgevers van uitzendkrachten geldt deze verplichting niet. Inleners zijn wel verplicht om uitzendkrachten tijdig en duidelijk op de hoogte te stellen van vacatures in de onderneming.