Passende contractvormen

Het kabinet wil dat werkgevers en werknemers passende contracten kunnen sluiten die beter aansluiten bij het werk. Dit moet zorgen voor een betere relatie op de werkvloer. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren.

Meer gelijkheid tussen werknemers en zelfstandigen

Met de plannen wil het kabinet de ongelijkheid tussen werknemers en zelfstandigen wegnemen. Er moeten minder verschillen zijn tussen mensen met een vast contract en werknemers met een flexibel contract.

Voorstel kabinet

Om de ongelijkheden weg te nemen wil het kabinet:

  • de zelfstandigenaftrek afbouwen;
  • de fiscale oudedagsreserve uitfaseren;
  • meer mogelijkheden voor zelfstandigen om collectief te onderhandelen (en de positie in de Sociaal-Economische Raad versterken);
  • een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;
  • de verschillen tussen de vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken; 
  • de zekerheid voor werkenden in flexibele contracten vergroten;
  • een aanscherping van regelgeving rond tijdelijke contracten om duurzame relaties te bevorderen bij structureel werk;
  • kosten en risico’s van werkgevers in vaste arbeidsrelaties verlagen.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is onderdeel van de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt te verbeteren. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen.