Wat staat er op mijn loonstrook?

Van uw werkgever krijgt u een loonstrook. Hierop staat een specificatie van uw loon. Veel werknemers krijgen iedere maand een loonstrook, maar dat is niet verplicht. U krijgt in ieder geval een loonstrook bij de betaling van uw eerste salaris. Ook krijgt u een loonstrook als er iets verandert in het loon of in de loonheffingen.

Gegevens loonstrook

Aan de hand van uw loonstrook kunt u controleren of u het juiste salaris heeft gekregen. Op uw loonstrook staan de volgende gegevens:

  • uw brutoloon;
  • de bedragen waaruit uw brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld uw basisloon en eventuele prestatietoeslagen;
  • het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die voor u gelden;
  • uw naam en de naam van uw werkgever;
  • de periode waarvoor u betaald krijgt, bijvoorbeeld de maand juli;
  • het aantal uren dat u werkt.

Uniform loonbegrip

Er geldt 1 uniform loonbegrip. De Belastingdienst gebruikt de term Loonbegrip als basis voor de loonheffingen die uw werkgever betaalt aan de Belastingdienst. Het uniforme loonbegrip geldt voor de loonheffingen:

  • loonbelasting/premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz);
  • premies werknemersverzekeringen (WW, WIA);
  • bijdrage Zorgverzekeringswet.