Hoe de Spreidingswet werkt

Gemeenten hebben met de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) een wettelijke taak in de opvang van asielzoekers. Het doel van de wet is te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over provincies en gemeenten. 

In werking vanaf 1 februari 2024

De Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) is gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de wet per 1 februari van kracht.
Nieuwsbericht: Spreidingswet treedt per 1 februari in werking

Proces en verdeling

De spreidingswet kent in de uitvoering drie fases. De infographic hieronder laat zien hoe de verdeling van de opvangplekken tot stand komt.

Vergroot afbeelding