Thematisch ambtsbericht Veiligheidssituatie in Syrië van juni 2018

Dit thematische ambtsbericht beschrijft de veiligheidssituatie in Syrië. De verslagperiode loopt van januari 2017 tot en met april 2018.

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan acht jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.