Algemeen Ambtsbericht China (juli 2020)

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Volksrepubliek China beschreven voor zover van belang voor de beoordeling van asielaanvragen van personen afkomstig uit China en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Chinese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht China van februari 2018. De verslagperiode beslaat de periode maart 2018 tot en met juni 2020.

Engelse vertaling ambtsbericht

Een Engelstalige versie van dit Algemeen Ambtsbericht China vindt u op government.nl.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een Ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.