Algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan van juli 2020

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Azerbeidzjan voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Azerbeidzjaanse asielzoekers. De verslagperiode van dit ambtsbericht loopt van december 2013 tot en met juni 2020.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.