Kort Thematisch Ambtsbericht over positie Noord-Koreaanse vluchtelingen in Zuid-Korea (mei 2021)

Dit kort thematisch ambtsbericht  beschrijft de situatie in Zuid-Korea voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van Noord-Koreaanse vluchtelingen in dat land en voor de besluitvorming over de terugkeer van deze groep naar Zuid-Korea. Bij het Thematisch Ambtsbericht bevatten de Terms of Reference (ToR) een overzicht met aandachtspunten.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een Ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.