Algemeen ambtsbericht Libië van september 2021

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Libië beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Libische asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht Libië van juni 2020.

Periode

De verslagperiode beslaat de periode juli 2020 tot en met september 2021.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.