Kort thematisch ambtsbericht Tunesië december 2021

Dit kort thematisch ambtsbericht beschrijft de politieke ontwikkelingen, de veiligheidssituatie en de ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in Tunesië vanaf 25 juli 2021, voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over de terugkeer van Tunesische asielzoekers naar Tunesië.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.