Algemeen ambtsbericht Somalië december 2021

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Somalië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht van maart 2020.

Periode

Dit ambtsbericht  beslaat de periode van maart 2020 tot en met november 2021.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.