Algemeen ambtsbericht Eritrea mei 2022

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Eritrea voor zover van belang voor de beoordeling van asielaanvragen van personen afkomstig uit Eritrea en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers. De verslagperiode is november 2020 tot en met april 2022.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.