Kort Thematisch Ambtsbericht Libanon: Uitlevering (februari 2023)

Dit Kort Thematisch Ambtsbericht beschrijft de wet- en regelgeving en praktijk in Libanon ten aanzien van het uitleveren van personen met een dubbele nationaliteit, voor zover dit van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen asielzoekers. De bijbehorende Terms of Reference (ToR) bevatten een overzicht met aandachtspunten.

Kort Thematisch Ambtsbericht Libanon: Uitlevering (februari 2023) (PDF | 12 pagina's | 178 kB)

Terms of Reference (15 augustus 2022) (PDF | 2 pagina's | 77 kB)

Engelse vertaling beschikbaar

Dit Algemeen Ambtsbericht is ook beschikbaar in het Engels.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een Ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.