Algemeen Ambtsbericht Russische Federatie (maart 2023)

In dit Algemeen Ambtsbericht wordt de situatie in de Russische Federatie beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Russische asielzoekers.

Algemeen ambtsbericht Russische Federatie van maart 2023 (PDF | 124 pagina's | 1,75 kB) 

Terms of Reference Russische Federatie van juli 2022 (PDF | 12 pagina's | 278,95 kB) 

Aanvullende Terms of Reference van oktober 2022 (PDF | 4 pagina's | 281,74 kB) 

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een Ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

Engelse vertaling beschikbaar

Dit Algemeen Ambtsbericht is ook beschikbaar in het Engels.