Algemeen ambtsbericht Afghanistan juni 2023

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Afghanistan voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht Afghanistan van maart 2022.

Algemeen ambtsbericht Afghanistan juni 2023 (PDF | 171 pagina's | 2,2 MB)

Terms of Reference Afghanistan (15 november 2022) (PDF | 14 pagina's | 217 kB)

Periode

Dit ambtsbericht beslaat de periode van april 2022 tot en met mei 2023.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.