Algemeen ambtsbericht Somalië juni 2023

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Somalië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht van december 2021.

Algemeen ambtsbericht Somalië juni 2023 (PDF | 91 pagina's | 1,1 MB)

Terms of Reference Somalië (13 oktober 2022) (PDF | 8 pagina's | 148 kB)

Periode

Dit ambtsbericht beslaat de periode van december 2021 tot en met juni 2023.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.