Kort thematisch ambtsbericht Suriname: ne bis in idem (juli 2023)

Dit kort thematisch ambtsbericht beschrijft de wet- en regelgeving en praktijk in Suriname ten aanzien van het ‘ne bis in idem’-beginsel, de erkenning van buitenlandse vonnissen en relevante privacywetgeving in Suriname, voor zover van belang voor de beleidsvorming door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringspraktijk van de Dienst Terugkeer en Vertrek. De bijbehorende Terms of Reference (ToR) bevatten een overzicht met aandachtspunten.

Kort thematisch ambtsbericht over het ‘ne bis in idem’-beginsel in Suriname (juli 2023) (PDF | 75 pagina's | 1,7 MB)

Terms of Reference over het ‘ne bis in idem’-beginsel in Suriname (11 april 2023) (PDF | 3 pagina's | 63 kB)

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in archief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.