Kort thematisch ambtsbericht inzake het ne bis in idem-beginsel, buitenlandse vonnissen en privacywetgeving in Algerije

Dit kort thematisch ambtsbericht beschrijft de wet- en regelgeving en de praktijk in Algerije ten aanzien van het ne bis in idem-beginsel in Algerije, de erkenning van buitenlandse vonnissen en relevante privacywetgeving in Algerije, voor zover dit van belang is voor de beleidsvorming door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringspraktijk van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De bijbehorende Terms of Reference (ToR) bevat een overzicht met aandachtspunten.

Kort thematisch ambtsbericht inzake het ne bis in idem-beginsel in Algerije van juli 2023 (PDF | 15 pagina's | 187 kB)

Terms of Reference van 11 april 2023 (PDF | 3 pagina's | 118 kB)

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in archief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.