Algemeen ambtsbericht Syrië augustus 2023

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Syrië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Syrische asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht Syrië van mei 2022. Dit ambtsbericht beslaat de periode van juni 2022 tot en met juli 2023.

Algemeen ambtsbericht Syrië - augustus 2023 (PDF | 96 pagina's | 2,4 MB)

Terms of Reference Syrië (6 maart 2023) (PDF | 8 pagina's | 219 kB)

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.