Algemeen Ambtsbericht Turkije (augustus 2023)

Dit Algemeen Ambtsbericht beschrijft de situatie in Turkije voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Turkse asielzoekers. Dit Ambtsbericht is een actualisering van het Algemeen Ambtsbericht Turkije van maart 2022.

Algemeen Ambtsbericht Turkije augustus 2023 (PDF | 96 pagina's | 651 kB)

Bijlage ten behoeve van het Algemeen Ambtsbericht Turkije: Vertaling van openbare, anderstalige bronnen (PDF | 35 pagina's | 281 kB)

Terms of Reference voor Algemeen Ambtsbericht Turkije (28 april 2023) (PDF | 6 pagina's | 220 kB)

Ambtsbericht in het Engels

Er is ook een Engelse vertaling van dit Ambtsbericht beschikbaar.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.