Algemeen ambtsbericht Jemen september 2023

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Jemen beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die uit Jemen komen, en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Jemenitische asielzoekers. De verslagperiode beslaat de periode van 1 augustus 2022 tot 31 augustus 2023.

Algemeen ambtsbericht Jemen september 2023 (PDF) | 60 pagina's | (705,23 KB)

Terms of reference Jemen 25 januari 2023 (PDF) | 6 pagina's | (113,84 KB)

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.