Algemeen ambtsbericht Iran van september 2023

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Iran beschreven, voor zover dit van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Iraanse asielzoekers. De verslagperiode beslaat de periode van april 2022 tot en met augustus 2023.

Algemeen ambtsbericht Iran van september 2023 (PDF) | 132 pagina's | (1,83 MB)

Terms of Reference Iran van 19 januari 2023 (PDF) | 12 pagina's | (7,83 MB)

Aanvullende Terms of Reference Iran van 23 februari 2023 (PDF) | 12 pagina's | (7,83 MB)

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.