Algemeen ambtsbericht Eritrea december 2023

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Eritrea beschreven voor zover die van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen afkomstig uit Eritrea en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht Eritrea van mei 2022. De verslagperiode beslaat de periode mei 2022 tot en met november 2023.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.