Rapportages Vreemdelingenketen

DeĀ Rapportages Vreemdelingenketen beschrijven op hoofdlijnen de resultaten van de vreemdelingenketen in een bepaalde periode. Elke rapportage vergelijkt de resultaten met dezelfde periode in het voorgaande jaar of jaren.

Bijlagen