Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 novemer 2020

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.