Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 maart 2021

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.