Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 april 2021

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.