Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 juni 2021

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.