Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 maart 2022